Justícia per Tortuguita, activista assassinad* per la policia de l'estat de Georgia

1/21/2023

El 18 de gener de 2023, la policia de l'estat de Georgia va assassinar a Manuel Teran, conegud* com a Tortuguita o Tort.

 

Activista, indígena, anarquista, companyia amorosa, amistat estimada, defensa del bosc, medicina de formació, ànima valenta i molt més...

Tort va morir al capdavant de la revolució. La seva no va ser una mort per res, sinó pel moviment per acabar amb la militarització policial i protegir els nostres boscos. En nom de Tort, seguirem lluitant per defensar el bosc de Weelaunee i aturar l'estat policial (#StopCopCity). Amb amor, ràbia i compromís per la seguretat i el benestar de tot*s.

Justícia per Tortuguita. En lluita ferotge per la seva memòria i l*s qui la guarden. Des d'aquí a Atlanta i més enllà.

 

 

[catalá]  ·  [castellano]  ·  [english]

 

CATALÀ

La defensa de la terra i dels boscos és un acte noble i puixant de preservació. Qui fulmina els ecosistemes autosaboteja la seva pròpia vida. L'ecocidi en qualsevol territori del planeta testifica que hi ha interessos per sobre de la vida, la dignitat, la llibertat i la justícia. Com sempre, el poder mesquí i els seus paladins, possessos d'ambicions irracionals que atempten contra el bé comú, cometen crims contra la naturalesa i contra els qui li defensen. Repudi total als criminals (l'Estat i els seus sequaços) que assassinen als qui vetllen i protegeixen amb la seva lluita i el seu cor a la grandesa dels rius, mars i llacs, al candor sublim dels boscos i les selves, i en general, a tota la naturalesa conjunta, font opulenta de tanta bellesa i saó de les ànimes. Manuel Teran, que la terra et sigui lleu a tu i a tot*s l*s company*s guerrer*s que lluiten per la defensa dels territoris naturals del món. (Manuel Teran, activista assassinad* el 18 de gener de 2023 per un policia en defensa del bosc d'Atlanta EUA amenaçat per construir un centre policial)

Solidaritat i força des de Calafou Catalunya!

 

CASTELLANO

La defensa de la tierra y de los bosques es un acto noble y pujante de auto de preservación. Quien fulmina los ecosistemas autosabotea su propia vida. El ecocidio en cualquier territorio del planeta atestigua que hay intereses por encima de la vida, la dignidad, la libertad y la justicia. Como siempre, el poder ruin y sus paladines, posesos de ambiciones irracionales que atentan contra el bien común, cometen crímenes contra la naturaleza y contra quienes le defienden. Repudio total a los criminales (el Estado y sus secuaces) que asesinan a quienes velan y protegen con su lucha y su corazón a la grandeza de los ríos, mares y lagos, al candor sublime de los bosques y las selvas, y en general, a toda la naturaleza conjunta, fuente opulenta de tanta belleza y sazón de las almas. Manuel Teran, que la tierra te sea leve a ti y a todas las compañeras guerreras que luchan por la defensa de los territorios naturales del mundo. (Manuel Teran, activista asesinado el 18 de enero de 2023 por un policía en defensa del bosque de Atlanta EE.UU amenazado por construir un centro policial)

¡Solidaridad y fuerza desde Calafou Catalunya!

 

ENGLISH

The defense of land and forests is a noble and powerful act of self-preservation. Those who destroy ecosystems self-sabotage their own life. Ecocide in any territory of the planet testifies that there are interests above life, dignity, freedom and justice. As always, the dastardly power and its paladins, possessed by irrational ambitions that threaten the common good, commit crimes against nature and against those who defend it. Total repudiation to the criminals (the State and its henchmen) who murder those who watch over and protect with their struggle and their hearts the grandeur of the rivers, seas and lakes, the sublime candor of the forests and jungles, and in general, all of nature together, opulent source of so much beauty and seasoning of the souls. Manuel Teran, may the earth be light to you and to all the warrior companions who fight for the defense of the natural territories of the world. (Manuel Teran, activist assassinated on January 18, 2023 by a policeman in defense of the forest in Atlanta USA threatened to build a police center)

Solidarity and strength from Calafou Catalunya!